Czy warto uczyć się z native speakerem?

Dzisiaj wybór metod nauki angielskiego jest olbrzymi. W jaki sposób najlepiej przyswajać język obcy? Czy lepiej uczyć się samodzielnie, czy raczej konieczne jest uczestnictwo w kursie? Czy to ważne, aby kurs prowadził native speaker?

Nauka angielskiego z native speakerem

Wydaje się, że najpopularniejszy sposób nauki języka obcego to udział w kursie języka angielskiego, który prowadzi native speaker. Jest to osoba, dla której angielski jest pierwszym, ojczystym językiem. Tym samym, posługuje się on nim w sposób naturalny. Korzyści, jakie wynikają ze współpracy z kimś takim to m.in.:

  • skuteczniejsza praca nad akcentem

  • możliwość przyswojenia najczęściej wykorzystywanego słownictwa

  • efektywna nauka języka użytkowego

Nauka akcentu

Angielski z native speakerem pozwala nauczyć się poprawnego akcentu, gdyż nauczyciel posługuje się nim perfekcyjnie. Użytkownik języka angielskiego, dla którego jest on językiem ojczystym, nie uczy się akcentu, lecz posługuje się nim całkowicie naturalnie. Tym samym, w tym wypadku wystarczy sama rozmowa po angielsku, aby uczeń z czasem dobrze nauczył się akcentu.

Najczęściej używane słówka

Nauka angielskiego z native speakerem jest szybsza, gdyż kursant uczy się jedynie przydatnych słówek. Nauczyciel wie doskonale, które słowa są najpopularniejsze, gdyż angielski jest jego językiem ojczystym. Często native speaker to człowiek, który wiele lat spędził w Wielkei jBrytanii lub Stanach Zjednoczonych.

Język użytkowy

Z racji tego, że native speakerzy pochodzą z krajów obcojęzycznych, znają oni doskonale język użytkowy. Pod wieloma względami różni się on od tego, jakiego nauczają podręczniki. Kurs języka angielskiego z native speakerem umożliwia poznanie popularnych zwrotów. Ponadto, nauczyciel powinien również instruować, jak należy układać zdania, używając języka potocznego, a jak w sytuacjach formalnych.